Obce a školy na Hornolidečsku získaly prestižní ocenění

10. září 2020 - Valašská Polanka

Vybrané obce a jejich příspěvkové organizace – základní a mateřské školy, získaly ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění „Bezpečný úřad“ pro obce a ocenění „Bezpečná organizace“ pro základní a mateřské školy převzali starostové či tajemníci obcí a ředitelé mateřských a základních škol.

Slavnostní akt předávání ocenění „Bezpečná organizace“ pro školy a školská zařízení a „Bezpečný úřad“ určený pro obce, proběhl dne 9. září 2020 ve Valašské Polance za účasti předsedy Sdružení obcí Hornolidečska Josefa Daňka, které je partnerem projektu. Auditoři, ocenili účastníky projektu jako příklady dobré praxe a zároveň vyzvali případné nové zájemce o účast v projektu ke spolupráci.

Projekty pod názvem Bezpečný úřad a Bezpečná organizace, které se zaměřují na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky na úřadech a ve školách, byl spuštěn v průběhu tohoto kalendářního roku. Tyto aktivity, které jsou velmi pozitivně vnímány ze strany dozorových orgánů, realizuje auditní a poradenská společnost 2K Consulting s.r.o. Výsledkem dlouhodobé spolupráci je zjištění, že organizace splňují výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR).

Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni všichni zaměstnanci organizací v otázkách problematiky ochrany osobních údajů především se zaměřením na řešení bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů ve veřejné správě a školství.

Pozornost bezpečnosti je v oceněných obcích starosty a řediteli vnímána nejen z pohledu zástupců orgánů veřejné moci, ale také pohledu občanů, kteří mají zájem o to, aby se ve své obci cítili neohroženě. Zkušenosti v oblasti veřejné správy utvrzují v tom, že téma bezpečnosti se stává jednou z klíčových priorit pro zajištění bezpečného chodu úřadu a poklidného života v obci. Projekt je pro starosty i ředitele přínosem v rámci získávání důležitých informací, sledování legislativních změn a procesů ve vztahu k bezpečnosti, ale také návrhů opatření, které jim bezpečnostní experti sdělují. Oceněné obce i školy budou mít možnost i prezentace v katalogu bezpečných organizací. V rámci projektu tak budeme moci propagovat i své aktivity a dění v obci.

 

Přehled obcí, které získaly ocenění „Bezpečný úřad“


Přehled škol, které získaly ocenění „Bezpečná organizace“

 

↑ Zpět na přehled aktualit