Bezpečný úřad pomáhá řešit potřeby měst a obcí v oblasti energetiky a životního prostředí

Na základě realizace projektu Bezpečný úřad zveřejňujeme podrobnější informace k tématu místní komunitní energetiky, která bude součástí veřejné podpory z národních a evropských dotačních titulů pro rok 2021-2027. Harmonogram výzev pro jednotlivé oblasti životního prostředí a energetiky je již stanoven a u některých titulů, je doporučeno zpracování Místní energetické koncepce (MEK). Na zpracování této koncepce lze získat až 500 000,- Kč. 

Odkaz:  https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2022-avizo-vyzvy-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce 

Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce, města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady. Pokud přemýšlíte o komplexním řešení modernizace a hledání tepelných úspor u budov, inovaci veřejných prostranství, kam lze zahrnout i bezpečnostní technologie pro chytré řešení SMART, stačí vyplnit náš kontaktní formulář.