Hackerské útoky mohou pro napadené znamenat porušení nařízení GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal upozornění ze dne 29.4.2022 na sílící hackerské útoky na internetové stránky a rovněž upozorňuje na povinnosti subjektů (př.obce, města) spravujících osobní údaje, které jsou obsaženy v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů pan Jiří Kaucký uvedl následující. „V případě, kdy dojde k úspěšnému hackerskému útoku a budou odcizeny osobní údaje (data breach), může to pro postižený subjekt (správce osobních údajů) znamenat i porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Rád bych proto vyzval všechny, kterých se taková situace může potenciálně týkat, např. města, obce, zdravotnická zařízení a další, aby včas provedly odpovídající revizi svých systémů a procesů zabezpečení, a přijaly odpovídající preventivní opatření pro efektivní ochranu a zabezpečení osobních údajů, které spravují. Pokud k porušení přesto dojde, je nutné to neprodleně ohlásit našemu úřadu“.

Obecné nařízení představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie. Jeho smyslem je ochrana občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Úřad pro ochranu osobních údajů pro správce připravil základní přehled povinností, které jim při zpracování osobních údajů ukládá obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

V případě, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů je prvotní a klíčovou povinností správce takový incident neprodleně ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro odpovídající ohlášení lze využít i on-line formulář Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů podle GDPR. Podrobnější informace je možné získat na stránkách ÚOOÚ


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky