Zástupci projektu Bezpečný úřad seznámili starosty s řešením hackerských útoků

 

10. května 2022, Svitavy

Dne 10.5.2022 se uskutečnilo první setkání krajských zdravotnických organizací se starosty Svitavska. Setkání proběhlo pod záštitou náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Ing. Michaely Matouškové, MPA. Mezi pozvanými hosty, v rámci projektu Bezpečný úřad, byl i náš zástupce, auditor a soudní znalec pro oblast IT, Bc. Jaromír Kuba. Odpolední blok přednášky byl tak věnovaný hackerským útokům a způsobům jejich řešení. Jelikož prezentace našich služeb a předávání zkušeností zaznamenalo pozitivní ohlasy, těšíme se na další setkání se zástupci veřejné správy a zdravotnictví. V následujících týdnech nás čeká setkání v Litomyšli, Ústí nad Orlicí, Chrudimi a v Pardubicích. Pro oblast zdravotnictví získala naše společnost ochrannou známku Bezpečná nemocnice a ve spolupráci se zástupci krajských a městských nemocnic pracujeme na rozšíření této spolupráce. Společnost 2K CONSULTING s.r.o. také začala realizovat audity kybernetické bezpečnosti, které jsou pro mnohé dotační tituly pro období 2021- 2027 podmínkou pro čerpání finančních prostředku na vybavení ICT zařízení a jiné služby.