Legislation - Cyber Security

 

In this section you would find links to the legislation according to which certification audits are carried out.
The laws are in the Czech language. You can find Czech legislation in English here.
 

Legislation

► Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti Schválené pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29)

► Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Směrnice NIS)

► Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

► Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

► Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

► Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Schválené pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29)

► a další