Legislation - Soft Targets Protection

 

In this section you would find links to the legislation according to which certification audits are carried out.
The laws are in the Czech language. You can find Czech legislation in English here.

 

Legislation

► Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

► Zákon č. 128 / 2000 Sb., o obcích

Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti

Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Schválené pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29)

► a další