Konference Ochrana osobních údajů v éře digitalizace

Dne 29.11.2022 se zástupci projektu Bezpečný úřad účastnili konference s názvem Ochrana osobních údajů v éře digitalizace, kterou pořádal Úřad vlády a Asociace pověřenců ČR. Akce se zúčastnil také místopředseda vlády pro digitalizaci pan Ivan Bartoš. Hlavním tématem konference bylo představení aktuálního stavu ochrany osobních údajů v projektech digitalizace veřejné správy či nových požadavků na ochranu osobnosti a zpracování osobních údajů. Přednášející se shodli na tom, že v souvislosti s digitalizací, je nutné se zabývat kybernetickou bezpečností a ochranou osobních údajů.