O nás

Součástí našeho projektu Bezpečný úřad jsou odborníci z oblasti bezpečnosti
a práva.

 

Radek KubíčekOdborné služby a zkušenosti

Již sedmým rokem nabízíme úřadům, organizacím či institucím odborné služby v oblasti bezpečnosti. Řadíme se mezi významné organizace v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb týkajících se bezpečnostního managementu.

Zabýváme se zpracováním analýz týkajících se bezpečnostního rizika, poskytováním auditů, školením či konzultační činností. Zajišťujeme také činnosti odborně způsobilých osob a služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. Vedle výše zmíněných služeb vám můžeme nabídnout i další navazující služby.

 

Náš realizační tým je složený z bezpečnostních auditorů, právních specialistů
a expertů z různých oblastí.

 

Naše projekty

Expertní tým

Naši kolegové mají zkušenosti a praxi z veřejné a státní správy. Jsou mezi námi také právní specialisté vykonávající praxi se zaměřením na poskytování služeb v oblasti ochrany soukromí a práva v oblasti IT.

Členové realizačního týmu publikují v odborných periodicích a jsou známí i svými mediálními výstupy k problematice bezpečnosti.

 

Mezinárodní certifikace

Naši odbornost potvrzuje mezinárodní certifikace systému managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013 pro realizaci služeb v oblasti datové a informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, fyzické a objektové bezpečnosti.

Díky této certifikaci jsme zahájili projekt Bezpečný úřad, který je určený pro obce, města a kraje. Jsme členy odborných orgánů vlády ČR i Evropské komise. Podílíme se na tvorbě legislativy, naše analýzy a stanoviska jsou prezentovány v odborných mediích.

 

Naši experti jsou členy odborných pracovních skupin v resortu ministerstev a jiných sdruženích, které se podílejí nejen na činnosti v oblasti legislativy, ale také metodické činnosti a vzdělávání.