Aktuality

Nové partnerství v rámci projektu Bezpečný úřad

Publikováno 14.11.2022

GDPR


V rámci realizace projektu Bezpečný úřad se nám podařilo navázat spolupráci s Agenturou rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z.s.

Krátké ohlédnutí za konferencí GDPR 2022

Publikováno 11.10.2022

GDPR

Akce


Na mezinárodní konferenci GDPR 2022, jejíž v pořadí šestý ročník uspořádal Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů ČR, vystoupil jako přednášející a moderátor odpoledního workshopu zakladatel projektu Bezpečný úřad a pověřenec, Bc. Radek Kubíček, MBA. 

Podrobnější program odpoledního workshopu GDPR v praxi pro obce a města

Publikováno 27.09.2022

GDPR

Akce

Kybernetická bezpečnost


Odpoledního workshop s názvem GDPR v praxi pro obce a města, který je součástí konference GDPR 2022, zahájí úvodním slovem PhDr. Miroslava Matoušová z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mezinárodní konference GDPR 2022 v Praze

Publikováno 21.09.2022

GDPR

Akce

Kybernetická bezpečnost


Dne 6.10.2022 se v Praze uskuteční mezinárodní konference GDPR 2022.

Integrovaný regionální operační program na kyberbezpečnost

Publikováno 17.08.2022

Kybernetická bezpečnost


Kybernetická bezpečnost je v současnosti jedním z hlavních světových témat.

Bezpečný úřad pomáhá řešit potřeby měst a obcí v oblasti energetiky a životního prostředí

Publikováno 01.08.2022

Enviromentální oblast


Na základě realizace projektu Bezpečný úřad zveřejňujeme podrobnější informace k oblasti místní komunitní energetiky, která bude součástí veřejné podpory z národních a evropských dotačních titulů pro rok 2021 - 2027.

Bezpečný úřad nabízí pomoc pří řešení digitalizace v oblasti spisové služby a archivnictví

Publikováno 12.07.2022

GDPR

Spisová služba

Kybernetická bezpečnost


V  odborném časopise Moderní Obec č.7 naleznete aktuální článek týkající se problematiky spisové služby a archivnictví v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

V souvislosti s kybernetickými útoky je třeba klást důraz na prevenci

Publikováno 10.06.2022

GDPR

Kybernetická bezpečnost


Téma ochrany osobních údajů vyvolalo spoustu pochybností ještě před účinností GDPR, zejména se hovořilo o astronomických pokutách. Jak se daří popularizovat povědomí o normě, která už čtyři roky v českém právu funguje, a jak mají správci systémů postupovat v případě kybernetického útoku.

Vyhlášení pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2021

Publikováno 01.06.2022

GDPR

Akce

O projektu


Ocenění pro nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2021 putuje do Fakultní nemocnice v Motole, ČEZu a na Český statistický úřad.

Zástupci projektu Bezpečný úřad seznámili starosty s řešením hackerských útoků

Publikováno 17.05.2022

Akce

Kybernetická bezpečnost


Dne 10.5.2022 se uskutečnilo první setkání krajských zdravotnických organizací se starosty Svitavska. Setkání proběhlo pod záštitou náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Ing. Michaely Matouškové, MPA.

Rubriky

Certifikace
GDPR
BOZP a PO
Kybernetická bezpečnost
Ochrana měkkých cílů
Spisová služba
Enviromentální oblast
Akce
O projektu