Prohlášení o přístupnosti

Společnost 2K CONSULTING s.ro, se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., tj. zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI SE VZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky 2K CONSULTING s.r.o. na adrese: www.bezpecnyurad.eu

 

STAV SOULADU

Uvedené webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže;
 

NEPŘÍSTUPNÝ NEBO NEDOSTATEČNĚ PŘÍSTUPNÝ OBSAH

Některé informace jsou dostupné v jiné než v hypertextové či textové podobě. Jedná se zejména o soubory dokumentů, které jsou na webové prezentaci publikovány formou hypertextového odkazu na soubor zpravidla ve formátu *.pdf. Přístupnost informací v těchto souborech je podmíněna „klikem“ na daný hypertextový odkaz a užití vhodného prohlížeče daného souboru. Více viz čl. Ostatní sdělení.

 

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.9.2020
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 1.3.2021
Pro vypracování prohlášení bylo použito vlastní posouzení provedené 2K CONSULTING s.r.o,  vzhledem k požadavkům zákona č. 99/2019 Sb., a metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1;
 

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Společnost 2K CONSULTING s.r.o, koná maximum toho, aby její webová prezentace byla bezchybná a přístupná všem jejím uživatelům a to na základě principu přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Přesto však najdete-li chybu nebo místo pro zlepšení přístupnosti webové prezentace, budeme rádi, když nám to oznámíte. Zároveň stojíme i o Vaši zpětnou vazbu či názor jak upravit nebo zlepšit přístupnost webové prezentace. 
 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím:
emailu: radek.kubicek@2kconsulting.cz
datové schránky: awkj95f
telefonicky: +420 585 155 100


POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislostí s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webové prezentace, kontaktujte přímo společnost 2K CONSULTING s.r.o. 

 

OSTATNÍ SDĚLENÍ

V případě, že je pro Vás obsah a text webové prezentace obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-; na webové prezentaci jsou informace taktéž nabídnuty i v podobě dokumentů ke stažení, zpravidla ve formátech *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx a *.pdf. Pro prohlížení těchto dokumentů je nezbytné stáhnout odpovídající prohlížeče, které jsou jejich tvůrci poskytovány zdarma.