Zásady zpracování osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 24. dubna 2021

Společnost 2K Consulting s.r.o., která je provozovatelem těchto webových stránek, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů , správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být jednostranně aktualizovány. Datum posledních úprav je uvedeno v pravém horním rohu. Datum aktualizace je vždy datem účinnosti nejnovější verze platných zásad zpracování osobních údajů.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2K CONSULTING s.r.o
Tovární 40
779 00 Olomouc
IČ: 29451990

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, zodpovědnou osobou je statutární zástupce společnosti:

Bc. Radek Kubíček, MBA
Telefon: +420 585 155 100, +420 775 110 979
E-mail: radek.kubicek@2kconsulting.cz

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K Consulting s.r.o. zpracovává osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ


ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, především:

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. věnuje zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů maximální úsilí. Pro zajištění bezpečnosti byla ve společnosti nastavena technická a organizační opatření, abychom předešli neoprávněnému nebo nahodilému zpracování osobních údajů, jejich změně, neoprávněnému přenosu, jakož i jejich zneužití.

Kromě nastavených principů, jež jsou v souladu s aktuální legislativou, jsme aplikovali také bezpečnostní a kontrolní mechanismy, jež zajišťují maximální možnou ochranu dat. Kolegové a zaměstnanci naší společnosti jsou s těmito principy seznámeni a smluvně zavázáni k jejich dodržování. Mlčenlivost je pro naše spolupracovníky nejen povinností, ale také samozřejmostí.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Návštěvníci webových stránek mají možnost využít kontaktního formuláře. V rámci formuláře jsou vyžadovány jméno a příjmení tazatele, e-mail a druh poptávky jako povinné položky (označeno hvězdičkou) a dále telefon a text zprávy. Vzkaz z kontaktního formuláře je zasílán na e-mail pověřeného pracovníka společnosti. Osobní údaje získané z kontaktního formuláře slouží pouze k vyřízení poptávky. V případě, že další spolupráce není navázána, jsou tyto údaje smazány. Získané osobní údaje nejsou zaváděny do žádné interní databáze ani neslouží k zasílání reklamních sdělení.

 

COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. využívá cookies, které jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek - pro nákup v e-shopu a průchod pokladnou, pro přihlášení do uživatelské sekce nebo ke svému účtu atd. Spravovat i mazat cookies můžete ve svém vlastním prohlížeči. Jejich povolení v prohlížeči je považováno za souhlas se zpracováním pro výše uvedené účely. V případě, že uživatel v nastavení svého prohlížeče používání cookies zakáže, nemůžeme garantovat správné zobrazování stránek (viz důvody výše).

Používáme cookies třetích stran, konkrétně:

 

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. využívá pro některé dílčí činnosti zpracovatele osobních údajů, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a osobní údaje využívají pouze k námi definovaným účelům.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být předávány např. orgánům veřejné moci na základě zákonem stanovených podmínek (např. Policie ČR, soudy...). Pro zajištění služeb souvisejících s podnikatelskou činností společnosti nebo za účelem ochrany našich práv, majetku či jiných oprávněných zájmů mohou být osobní údaje předávány těmto příjemcům:

Rozsah předávaných osobních údajů je minimalizován v největší možné míře dle účelu k poskytnutí konkrétní služby. K předávání osobních údajů třetí straně nedochází bez předchozího splnění informační povinnosti vůči subjektům údajů nebo bez toho, aby byl od subjektu údajů vyžádán souhlas s předáním osobních údajů třetí straně. V žádném případě neposkytujeme osobní údaje a další informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely, ani nezasíláme obchodní nabídky třetích stran.

Vzhledem k tomu, že společnost 2K CONSULTING s.r.o. využívá cloudová řešení, může docházet k uložení, zálohování a zpracování osobních údajů mimo území České republiky. V takovém případě však výběr zpracovatelů odpovídá platným předpisům o ochraně osobních údajů.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ