Nabízíme navazující služby

Kromě bezpečnostního auditu vám dokážeme poskytnout i další služby, které jsou našimi klienty velmi často využívané.

Pravidelná školení

Zajištění pravidelného školení zaměstnanců a statutárních zástupců v oblasti ochrany osobních údajů, BOZP, PO, kybernetické bezpečnosti, spisové služby a archivnictví formou fyzické účasti či formou e-learningu.

Ochranu osobních údajů

Výkon pověřence pro ochranu osobních údajů se znalostí a praxí v územní samosprávě v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob a zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Prevence rizik

Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik podle § 9 zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Požární ochrana

Výkon osoby odborně způsobilé v požární ochraně podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Zpracování dokumentace

Zpracování klíčové dokumentace v oblasti řízení rizik a dle výstupu z auditu i jiných potřebných dokumentů.

Zákaznický audit

Prověření dodavatelů informačních systémů z hlediska kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Další služby

Ve spolupráci s obchodními partnery, kteří jsou součástí našeho projektu, zajišťujeme i následující služby.

  • Environmentální audit
  • Energetický audit
  • Bezpečnostní posouzení objektu
  • Zajištění koordinátora BOZP a technický dozor
  • Sítě a komunikační infrastrukturu
  • Kamerové zabezpečovací a docházkové systémy
  • Projektovou činnost
  • Revize a periodické kontroly bezpečnostních systémů
  • Dotační servis
  • Dezinfekce prostor a povrchů

Mohlo by vás také zajímat

Máte zájem o spolupráci?

Napište nám zprávu pomocí níže uvedeného formuláře. Budeme vás kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko „ODESLAT FORMULÁŘ“ berete na vědomí Zásady zpracování osobních údajů.