Bezpečný úřad se zapojil do projektu HUMANGATE

Projekt Human Gate byl založen českými společnostmi Optiware NET a QORE Technologies a ukrajinskými společnostmi Esculab a Kominus Plus. Hlavním cílem projektu je přispět k obnově a rozvoji Ukrajiny cestou spolupráce mezi českými a ukrajinskými subjekty.

Efektivní obnova a rozvoj Ukrajiny vyžaduje koordinovaný systémový přístup. V České republice existuje více státních i soukromých organizací, které se obnově Ukrajiny věnují nebo se věnovat chtějí. Naší ambicí je přispět k efektivní koordinaci a systémové spolupráci mezi českými a ukrajinskými firmami a českými a ukrajinskými úřady při obnově Ukrajiny. Při tomto úsilí dbáme na závazek k transparentnosti a integritě všech účastníků na každé úrovni spolupráce.

Projekt má několik zaměření

Více o projektu na hUmAn gate