Spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti

Kybernetická rizika (především kybernetické přerušení provozu) se od roku 2021 drží na špičce žebříčku hrozeb ohrožujících podnikání. Přesto je zhruba polovina zájemců o sjednání pojištění kybernetických rizik neúspěšná.To je jeden z hlavních důvodů, proč byla na přelomu roku 2022 a 2023 zahájena exkluzivní spolupráce mezi společnostmi OK GROUP a.s. a 2K CONSULTING s.r.o.(autor projektu Bezpečný úřad) v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že nejčastějším důvodem neúspěchu poptávky kybernetických rizik je nedostatečné zabezpečení, malá povědomost o kybernetických hrozbách, a tím pádem i minimální prevence útoku, byl na začátku roku 2023 spuštěn pilotní projekt v oblasti auditu kybernetické bezpečnosti u měst a obcí (poskytovaný společností 2K CONSULTING) a na něj navazující sjednání pojištění kybernetických rizik prostřednictvím OK GROUP (u pojistitele ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB). Díky zpracovanému auditu, vyhodnocení rizik a doporučení konkrétních nápravných opatření získáme podrobné informace o zabezpečení daného úřadu bez nutnosti vyplňování složitého dotazníku. Výhodou pro obce, které potřebnou minimální úroveň zabezpečení nesplňují, jsou návazné konzultační služby vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a tím možnosti sjednat pojištění kybernetických rizik v budoucnu. 

Více informací v přiloženém článku, který vyšel v Bulletinu společnosti OK HOLDING. 

V případě zájmu o další informace nebo o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.