BEZPEČNÝ ÚŘAD patří mezi významné projekty v oblasti bezpečnosti v ČR

Účastníci projektu, na základě získané certifikace budou zveřejněni v rámci projektu Bezpečný úřad, který naleznete v Katalogu bezpečnostních a obranných technologií 2021 – 2022 (dále jen KBOT).

Účastnící projektu tak budou zviditelnění nejen v rámci této publikace , ale také se tyto informace dostávají pracovníkům MO ČR, MZV ČR, MPO ČR, MV ČR – Policejní prezidium a HZS ČR, poslancům, senátorům a bezpečnostním tajemníkům krajů. KBOT je zasílán také prostřednictvím MZV ČR na zastupitelské úřady ČR po celém světě. Dále je k dispozici vojenským a leteckým přidělencům v ČR i zahraničí, AOBP ČR, hejtmanům krajů, IZS ČR, vybraným vojenským útvarům, vysokým školám a řadě dalších významných institucí.

Prezentace našeho projektu „Bezpečný úřad“ tak má nezastupitelnou úlohu v oblasti bezpečnosti a zlepšuje image obce. Je určena k výměně zkušenosti mezi odborníky a zástupci samospráv v rámci EU v oblasti bezpečnosti a SMART CITIES. Moderní chytrá města a obce se problematikou intenzivně zabývají a náš projekt umožňuje právě díky auditní a poradenské činnosti, možnosti čerpání i z prostředků EU v rámci dotační politiky.