Proč vstoupit do projektu

Projekt „Bezpečný úřad“ nabízí komplexní řešení agendy v oblasti bezpečnosti. Předně se týká GDPR, kybernetické bezpečnosti, BOZP, požární ochrany, ochrany měkkých cílů, spisové služby a archivnictví.

Zvýšení bezpečnosti

Zvýšení bezpečnosti v oblasti ochrany osob a majetku v budovách úřadu nebo na jeho veřejných prostranstvích. Vytvoření bezpečného a zdravého prostředí obce nebo kraje.

Přehled o aktuálním stavu

Přehled o stavu bezpečnosti na základě zrealizovaného auditu a analýzy. Vytypujeme možné hrozby a rizika, které mohou být důvodem bezpečnostních incidentů.

Sdílení znalostí a zkušeností

Sdílení „dobré praxe“, kterou by obce/města mohly aplikovat na úřadu nebo na jiném veřejném prostranství. Možnost využítí dotační podpory pro zvýšení bezpečnosti.

Podpora činnosti

Zajištění metodické a administrativní podpory pro činnosti, které jsou pro obec/kraj povinné a vyplývají z právních předpisů České republiky a Evropské unie.

Aktualizované informace

Sdělování aktuálních informací z resortu MV ČR, MZ ČR, MPSV ČR, kontrolních a dozorových orgánů.

Koordinace činností

Koordinace činností ve spolupráci se zástupci MV ČR, Policií ČR, městskou (obecní) policií, odbornou veřejností a neziskovými organizacemi, které jsou v tomto projektu přizvány jako spolupracující subjekty.

Označení certifikovaný úřad

Zařazení obce do seznamu certifikovaných úřadů. Informace slouží pro kontrolní orgány, odbornou a širokou veřejnost.  

Zviditelnění a mediální podpora

Mediální podporu obce/kraje a účast na konferenci „Bezpečný úřad“, kde bude probíhat předání ocenění a udělení certifikátu pro danou oblast bezpečnosti.

Odborné konference

Zkvalitění spolupráce složek státní správy a samosprávy v obcích formou pořádání odborných konferencí, seminářů a výjezdních zasedání.

Mohlo by vás také zajímat

Máte zájem o spolupráci?

Napište nám zprávu pomocí níže uvedeného formuláře. Budeme vás kontaktovat do 2 pracovních dnů.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko „ODESLAT FORMULÁŘ“ berete na vědomí Zásady zpracování osobních údajů.